* בניין הייטק ומסחר מפואר.
* 30,000 מ"ר מסחר, משרדים וחניון.
* מרכז העיר אשדוד.

* מכרז של משרד הבינוי והשיכון.
* 47 יח"ד צמודי קרקע.
* יבנה הירוקה.